Polikarbonat

polikarbonat xhaferraj alumin 2023

Polikarbonati është material termoplastik transparent dhe rezistent ndaj goditjeve.

 

 

Njihen dy lloje polikarbonatesh:

1.Polikarbonat me  hoje                                           2.Polikarbonat  Solid 

Dimensionet: (6mm, 8mm, 10mm)

Aksesorët shtesë të polikarbonatit me hoje: Profil H &U 

Blu

Bronz 

Transparent 

Dimensionet: (2,050 x3,050)

 Polikarbonati është më i fortë se qelqi dhe ka 250 herë rezistencë më shumë ndaj goditjes sesa qelqi. Është një zgjedhje mjaft e mirë si estetikisht ashtu edhe ekonomikisht.

Disa nga përdorimet kryesore të polikarbonatit përfshijnë:

Industria e Ndërtimit:

Elektronika:

Ambalazhim:

Automobilizmi:

Aeroporti dhe Transporti: 

Pajisjet e Sporteve:

Produkte të Kujdesit Personale: