Bio Pergola

Bio-Pergola (1) xhaferraj alumin

Hapësira e jashtme e dizajnuar në mënyrë moderne siguron mbrojtje nga dielli, era, shiu, bora dhe elementë të tjerë.  Sistemi Bio – Pergola karakterizohet nga dizajni modern dhe një nivel i lartë i rehatisë vizuale dhe termike. Tehet rrotulluese sigurojnë mbrojtje nga dielli duke siguruar ajrosje natyrale . Tehet janë të dizajnuara për të kanalizuar ujin e tepërt përmes kolonave mbështetëse. 

Dy janë elementet më të rëndësishëm të Tendës Bio Pergola Estetika dhe Funksionaliteti