Bio Pergola

Bio-Pergola (1) xhaferraj alumin

Sistemi më inovativ në treg i cili  së fundmi është bërë pjesë e gamës së sistemeve që gjeneron firma jonë. Sistem i cili është testuar dhe garanton mos futjen e ujit 100% .Bio-Pergola është një sistem i gjithi alumin me ndriçim led ,një sistem i telekomanduar me levizje të fletëve hapje mbyllje dhe mbledhjen në fund të sistemit.

Dy janë elementet më të rëndësishëm të Tendës Bio – Pergola Estetika dhe Funksionaliteti

 

bio pergola
bio pergola xhaferraj alumin