Plexiglass

produkt-2-Plexiglass (1) xhaferraj alumin

Plexiglass është një material plastik transparent, i njohur edhe si polimetilmetakrilat (PMMA). Ky material është i ngjashëm me xhamin, por shpesh përdoret si një alternativë më e lehtë dhe më e qëndrueshme ndaj goditjeve.

Disa përdorime kryesore të plexiglass përfshijnë:

Industria e Ndërtimit:

Elektronika:

Ambalazhim:

Automobilizmi:

Aeroporti dhe Transporti: 

Pajisjet e Sporteve:

Produkte të Kujdesit Personale: