Plexiglass

produkt-2-Plexiglass (1) xhaferraj alumin

Akriliku është një produkt termoplastik transparent me bazë nafte, i prodhuar shpesh në fletë si një alternativë e lehtë dhe rezistente ndaj copëtimit të xhamit. Ndonjëherë pleksiglasi quhet xhami akrilik sepse është një substancë e ngjashme me qelqin.