Forex | Fletë Plastike

Forex është një material fleksibël dhe i lehtë për trajtim, i cili mund të përdoret në shumë forma dhe përdorime të ndryshme. 

(2,050x 3,050 mm)

(1,056 x3, 050 mm)

E bardh 

E zezë

Reklama dhe Displays:
Industria e Ndërtimit:
Dizajn i brendshëm dhe Ekspozita:
Tabela informative dhe Orientuese