Brise Soleil

brise soleil

Brise Soleil (i quajtur edhe hije diellore) është një sistem i përbërë nga fletë alumini të fiksuara në krahë mbështetës horizontal ose vertikalë të njohur si pjergull  ose  hije , që zakonisht fiksohen në pjesën e jashtme të një ndërtese, për një nga pesë qëllimet:

1. Për të reduktuar  rrezatimin diellor brenda një hapësire ose ndërtese.

2.Për t’i dhënë hije hapësirave ose sipërfaqeve të jashtme me xham.

3.Si një veçori arkitekturore për të rritur estetikën e një ndërtese.

4.Për të siguruar një element privatësie.

 5.Për të krijuar mundësin e ajrimit natyral.

Fletët e aluminit të sistemit Brise Soleil janë të disponueshme në një sipërfaqe të ndryshme me dimensione të ndryshme madhësish, zakonisht banesat shtëpiake përdorin fletë më të vogla (60 mm ose 120 mm të gjera), ndërsa ambientet më të mëdha komerciale priren të përdorin fletë më të gjera – 145 mm, 200 mm ose 300 mm të gjera). Disa dizajne me porosi përdorin një kombinim të gjerësisë së fletëve brënda një sistemi. Zakonisht sistemi ka një shtresë pluhuri poliester, me një përzgjedhje të gjerë ngjyrash, përgjithësisht për t’u përshtatur me komponentë të tjerë të aluminit, si p.sh. kornizat e dritareve.

Si rregull i përgjithshëm, shumica e sistemeve të hijezimit përdorin një sistem të montuar horizontalisht, të fiksuar mbi dritaren ose derën që do të hijëzohet. Kjo do të thotë se mund të sigurohet hije efektive pa kufizuar hapjen e dritareve ose dyerve. Sistemet e montuara vertikalisht priren të përdoren më shumë për e privatësisë, muret e ventilimit dhe qëllime estetike. Si sistemet e montuara horizontalisht ashtu edhe vertikalisht mund të furnizohen si njësi të pavarura, ose të bashkohen së bashku për të formuar vargje të vazhdueshme të tendave .

tend brise soleil
brise soleil xhaferraj alumin
Xhaferraj Alumin 100%

Fletë alumini me përmast 8 cmm , Fletë alumini me përmast 20 cmm