Kangjella Xhami

Kangjella prej xhami-alumini është moderne, transparente dhe e qëndrueshme. Kangjellat me xham nuk janë të destinuara vetëm për ndërtesat e reja, por janë zgjidhje ideale edhe për rinovimin e ndërtesave të vjetra, duke bërë element të rëndësishëm të interior/ exterior designit.

Mund të bëhen shumë zgjidhje të ndryshme, sepse ka kombinime të ndryshme të vendosjes së xhamit, vendosjes së profileve si dhe mundësi montimi të kangjellave.

 Është çështje stili se si vendoset xhami sipas strukturës së parmakut dhe dyshemesë së ballkonit. Xhami mund të vendoset jashtë ose brenda ballkonit dhe mund të fiksohet në profilin e veçantë të xhamit. 

kangjella xhami xhaferraj alumin

Karakteristikat teknike