Kompozit (Produkte për reklama)

KOMPOZIT XHAFERRAJ ALUMIN

Kompozitat janë materiale që përbëhen nga një sërë produktesh sintetike që përzihen në mënyrë heterogjene për të formuar një të vetme me veti të caktuara.Një panel kompozit i përbërë prej alumini është një panel me shumë shtresa i përbërë nga dy fletë alumini, zakonisht të lyera, të lidhura me një bërthamë qendrore termoplastike me nivele të ndryshme ngarkese përmes një procesi të ngjitjes së bërthamës dhe ngjitësve specifikë.

Panelet Kompozit prej alumini që ne ofrojmë përdoren gjerësisht në dekorime të ndryshme ndërtesash, të tilla si veshja e mureve të jashtme të ndërtesave, , rinovimi i ndërtesave të vjetra, dekorimi i brendshëm i mureve dhe tavanit, ndarjet, sinjalistika reklamuese, raftet e ekspozitës, shtyllat dhe sportelet, mobilje, kabina telefonike, ashensorë, vitrina, dhe  materiale të tjera industriale.Të dy anët dhe sipërfaqja zbukuruese e produktit është e mbuluar me veshje dekorative dhe mbrojtëse.

 Të dy anët dhe sipërfaqja zbukuruese e produktit është e mbuluar me veshje dekorative dhe mbrojtëse.

 Panelet Kompozit janë të njohura për shkak të peshës së tyre të lehtë, qëndrueshmërisë në dizajn.